#833, E.V.R. Periyar High Road, Arumbakkam, Chennai - 600106

Governing Body

Shri. Harikrishna Jhaver Chairman
Shri. Narendra Maher Vice – Chairman
Shri. Manoj Kumar Sonthalia Secretary
Shri. Sri Kumar Fomra Joint Secretary
Shri. Ashok Kedia Treasurer
Shri. Govind Das Purushotham Das Member
Shri. P. Haridas Member
Shri. Tapan Tanmay B Shah Member
Shri. Ramesh Bhatt Member
Shri. Harishankar Agarwal Member
Shri. Shyam Sunder Goenka Member
Shri. Kalyan Singh Mehta Member
Shri. Suraj Ratan Damani Member
Shri. Ashok Kumar Mundhra Member
Shri. K.K. Maheswari (Bhaiya) Member
Shri. Hitesh Kanodia Member
Shri. Bipin J Nanavati Member