#833, E.V.R. Periyar High Road, Arumbakkam, Chennai - 600106

NCC

Mr. Soma Sundara Ori Armoured
Dr. P. Arularasan – Care taker Infantry (boys & girls)