#833, E.V.R. Periyar High Road, Arumbakkam, Chennai - 600106

Public Relations

Dr. S. Narayanan convenor
Ms. G. Vasanth
Dr. Aparna Sundaram Interior
Dr. T. Umapathy B.Com
Dr. P. Murugan
Dr. M. Natrajan Telugu
Dr. Manoj Kumar Singh Hindi
Ms. N.C. Krishnapriya
Ms. Amrutha Karayil
Ms. R. Sangeetha