#833, E.V.R. Periyar High Road, Arumbakkam, Chennai - 600106

Student Grievance Committee

Dr. J. Jayasankar Convenor
Dr. Prabha Rajagopalan Member
Dr. V. Sayeekumar Member
Ms. Arunakumari Member
Ms. S. Sangeetha Member
Dr. Vijayalakshmi (Micro) Member
Ms. Pradeepa George Member
Ms. Meenu Sangeetha Member
Mr. J.P. Jaideep Member
Dr. J. Satish Member