#833, E.V.R. Periyar High Road, Arumbakkam, Chennai - 600106

Vaishnav Initative For Excellence

Dr. Aparana Sundaram convenor
Ms. M. Jayalakshmi
Dr. Sadanandam
Ms. Mandira Dutta
Dr. Murali Ganam